Xin Chảo Toàn Thế Anh Em.


Hiện mu mình có nhóm thảo luận cũng như mua bán, có thể nhiều anh em đã biết rồi, nhưng vẫn còn nhiều anh em chưa biết.
Hôm nay mình thông báo bài viết này cho những anh em nào chưa tham gia nhóm có thể biết vào tham gia.

Click vào link sau để vào nhóm rồi ấn chữ Tham Gia:Nhóm chuyên thảo luận, hỏi đáp cũng như mua bán đồ trong game.

Anh em nên tham gia, cần gì đăng lên đó anh em trong nhóm sẽ giúp đỡ.


BQT MU THIÊN TỬ
XIN THÔNG BÁO!