Chào Các Bạn.


  • Để phục vụ các bạn tốt hơn BQT sẽ tiền hành bảo trì máy chủ Dungeon trong vòng 20 phút.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.


Thời Gian:


  • Từ 18h00 tới 18h20 Ngày 02/03/2019


Nội Dung Bảo Trì:  • Bảo trì lại máy chủ để hoạt động tốt hơn.


BQT MU THIÊN TỬ
XIN THÔNG BÁO!