Chào anh em!


  • Như anh em đã biết.
  • Hiện tại 3 ngày vừa qua Server cứ 7h sáng là bị lỗi Dis máy chủ. Làm cho nhiều anh em khó chịu.
  • Vì thế BQT quyết định bảo trì máy chủ 1 tiếng để fix triệt để tình trạng trên.


  • Vì thế các bạn bố trí sắp xếp thời gian đăng nhập lại game.Thời Gian:  • Từ 17h00 tới 18h00 Ngày 05/03/2019Nội Dung Bảo Trì:


  • Fix lại lỗi dis máy chủ vào 7h sángBQT MU THIÊN TỬ
XIN THÔNG BÁO!