SV có việc bảo trì gấp 20p

anh em quay lại game sau nhé

Xin lỗi anh em vì sự cố trên.