Chào toàn thể anh em !  • Như vậy Sự kiện Đua Top Class máy chủ Dungeon đã khép lại .
  • BQT xin công bố danh sách thành viên đoạt giải thưởng của cuộc thi này.
  • Rất cảm ơn các bạn đã đóng góp thời gian hoàn thành sứ mệnh của mình trong công cuộc chinh phục thử thách này.


Class Nhân vật RS LV Lớp nhân vật Đổi giới tính RS Cuối Lúc
DW Kalyfa... 222 400 Grand Master 15/03 00:36:21
DK Jason 222 400 Blade Master 15/03 00:24:40
ELF CoBeBanDam... 222 400 Hight Elf 15/03 00:39:02
MG LamDong... 222 400 Duel Master 15/03 00:55:47
DL HacBach... 222 400 Lord Emperor 15/03 00:51:26
SM 2kich... 222 400 Dimension Master 15/03 01:58:30
RF MayWeather... 222 400 First Master 15/03 00:46:07


  • Giải Thưởng Sẽ Được Trao Trong Vòng 48h kể từ khi có Topic Tổng kết này.
  • Các Bạn Đoạt Giải PM Facebook Admin nhận Thưởng nhé


BQT MU THIÊN TỬ
XIN THÔNG BÁO!