Chào anh em!

Để máy chủ mượt mà hơn BQT sẽ tiến hành bảo trì máy chủ trong vòng 20p thời gian bảo trì từ 18h tới 18h30p ngày 25/03

Vì vậy anh em bố trí thời gian để online lại nhé.

BQT MU
XIN THÔNG BÁO!