Chào anh em.

Trong ngày mai BQT sẽ bắt đầu cho gộp mu về muvietvn.net

Do số lần reset bên đó cao hơn bên này. vì thế BQT sẽ cộng thêm lần reset cho anh em bên này bằng với bên đó.

Vì thế chiều nay 17h sẽ bảo trì sv 20p để tiến hành cộng lần reset nhé.

Anh em bố trí thời gian để online lại game.

Thời gian gộp sẽ kéo dài 3 ngày. vì thế trong 3 ngày đó ai thích gộp lúc nào thì gộp.Server sẽ vẫn hoạt động bình thường lúc anh em gộp nhé. sẽ có web gộp tự động anh em chỉ cần lên đó thao tác vài cái là gộp được nhé.

BQT MU THIÊN TỬ XIN THÔNG BÁO!