Sau một thời gian hoạt động và phát triển, đến nay MU Thiên Tử chính thức nói lời chia tay để gộp sang muvietvn.net cho đông vui hơn.
BQT quyết định sát nhập MU Thiên Tử sang MU Việt Vn. Các bạn muốn chơi tiếp có thể sang MU Việt Vn tiếp tục chiến đấu.

Các bạn chỉ việc làm theo các bước hướng dẫn tiếp theo sẽ chuyển được tài khoản, nhân vật từ MU Thiên Tử sang MU Việt Vn.
Thời gian chuyển Server : 0h 03/04/2019 - 24h 04/04/2019

Các bạn hãy vào Game, sắp xếp đồ vào nhân vật cần chuyển và thực hiện chuyển Server.


MU Việt Vn : WebSite - Download - Đăng kí - Diễn đàn

Server tiếp nhận sát nhập : Lorencia.

Lưu ý
: Hãy đọc kỹ trước khi chuyển

  • Mỗi tài khoản chỉ chuyển được 1 nhân vật và chỉ được chuyển 1 lần, sau khi chuyển xong nhân vật và tài khoản đó sẽ bị khóa.
  • Vì thế nếu có nhiều đồ hãy chuyển sang các acc khác rồi hãy chuyển server.
  • Tất cả thông tin về tài khoản, nhân vật đều được chuyển sang đầy đủ : gcoin, vpoint, reset, relife,...
  • Bạn phải tạo tài khoản và nhân vật trước ở MU Việt Vn trước khi chuyển sang .
  • Chỉ có thể chuyển đồ trên người, túi đồ chính của nhân vật chuyển đi. Rương chứa đồ, túi đồ mở rộng, cửa hàng cá nhân không được chuyển. Vì vậy các bạn để hết đồ cần thiết chuyển lên nhân vật chuyển đi.
  • Tài khoản và Nhân vật mới tạo ở MU Việt Vn không nhất thiết trùng với MU Thiên Tử . Khi tiến hành chuyển, mọi thông tin về tài khoản, nhân vật tại MU Thiên Tử sẽ được thay thế sang MU Việt Vn .
  • ( lưu ý tài khoản và tên nhân vật bên mu việt sau này sẽ theo bạn. vì thế hãy đặt tên nhân vật cho đẹp nhé )Các bạn vào link sau để chuyển server nhé


http://id.muthientu.net/chuyensv/

và làm theo các bước ở đó.


cần gì hãy liên hệ facebook cho admin nhé.